Himalaya

På den här sidan kan du läsa om vad som sker på lägret utifrån UV-scoutkårerna:

Månsarp & Norrahammar